logo

Česky

English
Správným výběrem materiálů, kontinuálním vývojem a inovací našich produktů umožňujeme našim zákazníkům najít nové možnosti použití, které jim pomohou otevřít nové segmenty trhu a podpoří jejich expanzi. Podle svého zájmu zvolte prosím jeden z následujících segmentů průmyslu a odpovídající produkt.

,,Našim zákazníkům poskytujeme podporu v průběhu zpracování a použití našich materiálů. Pomáháme jim tak co nejvíce zjednodušit vlastní výrobu produktů.

Automobilový průmysl

Patříme mezi deset nejvýznamnějších dodavatelů kompaundů a polyesterových vláken pro specifická použití.

Stavební průmysl

Naše výrobky splňují všechny důležité kvalitativní požadavky a jsou vhodné i pro náročné typy aplikací.

Osobní péče

Provedení a zpracování našich výrobků odpovídá přísným nárokům hygienického průmyslu.

Zpracování

Naše kompaundy jsou součástí široké škály finálních produktů různých aplikací.