logo

Česky

English
Společnost SILON klade velký důraz na zajištění vysoké kvality našich produktů. V souladu s požadavky mezinárodní normy IATF 16 949 SILON udržuje a efektivně zlepšuje dokumentovaný systém managementu jakosti.

,,Zajišťujeme kvalitu konkrétními kroky.

Požadavky na dodavatele

Pro zabezpečení standardu kvality musí všichni dodavatelé splňovat naše certifikační požadavky a udržovat vysokou úroveň systému řízení kvality.

 

Politika společnosti

My, jako celosvětově působící výrobce technických kompaundů a vláken, se snažíme být preferovaným dodavatelem ve všech tržních segmentech, kde působíme.

Zajišťujeme všem zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Zavazujeme se zajišťovat ochranu životního prostředí podle zásad udržitelného rozvoje. Naší prioritou je minimalizace spotřeby přírodních zdrojů a prevence znečišťování životního prostředí.

Naším cílem je celková spokojenost zákazníků a porozumění požadavkům zákazníků. Systematicky zvyšujeme efektivitu systému řízení kvality a jeho procesů, abychom tyto požadavky implementovali a plnili.

Neustále zlepšujeme kvalitu výrobků, kvalitu našich procesů a technologií, stejně jako snižujeme náklady. Ve všech procesech analyzujeme rizika, abychom se vyhnuli budoucím problémům, a příležitosti, s cílem jejich optimálního využití.

Chceme zvyšovat odbornou kvalifikaci našich zaměstnanců a jejich povědomí o očekávání zákazníků a významu jejich naplnění, včetně pochopení zvláštních požadavků týkajících se zákazníků segmentu hygiena.

Bez kompromisů dodržujeme právní předpisy, požadavky na kvalitu a na životní prostředí. Tyto požadavky implementujeme do systému řízení kvality a zaručujeme jeho neustálé zlepšování.

Vedení společnosti zaručuje dostatečné řízení, stejně jako finanční, materiální a personální zdroje pro implementaci této Politiky ve všech částech organizace.

Mgr. Shukhrat Saidov, CEO
Dr. Bernd Morawitz, CFO        
 

Politika společnosti SILON ke stažení

 

Životní prostředí

SILON jako přední zpracovatel polymerů  se zavázal k šetrnému a odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Od roku 2000 má společnost zaveden systém řízení životního prostředí (environmentální systém řízení)  podle normy ISO 14000.

Integrovaný systém Silon s.r.o. je vytvořen dle požadavků ISO 14001:2015 a jsou v něm zahrnuty všechny činnosti, služby a výrobky společnosti.

Rozvoj naší činnosti je zaměřen na pokrokové a energeticky účinné technologie zpracování recyklovaného materiálu. Výrobek polyesterové vlákno TESIL® splňuje podmínky certifikace Öko-Tex Standard a je určen pro hygienické aplikace a výrobky pro malé děti.

Jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům cenné zkušenosti, inovační a ekologicky šetrná řešení se snahou minimalizovat dopad naší činnosti na životní prostředí

 

Laboratorní testy

Naše laboratoře jsou vybaveny nejmodernějším technologickým zařízením a sledují kvalitu vstupních surovin, meziproduktů a finálních produktů nepřetržitě 24 hodin denně.

Efektivnost kontrolních činností je neustále zvyšována tak, aby našim zákazníkům poskytla jistotu, že výrobky jsou vyráběny v nejvyšší kvalitě.

 

Shoda s požadavky automobilového průmyslu je dosažena aplikací systému managementu kvality podle norem IATF 16 949. Odkaz na certifikáty