logo

Česky

English
Společnost SILON klade velký důraz na zajištění vysoké kvality našich produktů. V souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001 SILON udržuje a efektivně zlepšuje dokumentovaný systém managementu jakosti.

,,Zajišťujeme kvalitu konkrétními kroky.

Shoda s požadavky automobilového průmyslu je dosažena aplikací systému managementu kvality podle norem ISO / TS 16 949. Odkaz na certifikáty

Požadavky na dodavatele

Pro zabezpečení standardu kvality musí všichni dodavatelé splňovat naše certifikační požadavky a udržovat vysokou úroveň systému řízení kvality.

Laboratorní testy

Naše laboratoře jsou vybaveny nejmodernějším technologickým zařízením a sledují kvalitu vstupních surovin, meziproduktů a finálních produktů nepřetržitě 24 hodin denně.

Efektivnost kontrolních činností je neustále zvyšována tak, aby našim zákazníkům poskytla jistotu, že výrobky jsou vyráběny v nejvyšší kvalitě.

Politika jakosti

Systém managementu jakosti se zaměřuje na uspokojování potřeb našich zákazníků a sleduje cíle stanovené v souladu s těmito požadavky. 

Systém řízení je navržen tak, aby byly včas identifikovány příležitosti pro zlepšování a růst a provedena opatření ke zvýšení výkonnosti procesu a produktu. 

Pro potřeby vývoje hledáme chytrá a jednoduchá řešení v souladu s potřebami trhu a požadavky zákazníka. Odkaz na politiku jakosti

Udržitelnost

SILON jako přední zpracovatel polymerů  se zavázal k šetrnému a odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Od roku 2000 má společnost zaveden systém řízení životního prostředí ( environmentální systém řízení)  podle normy ISO 14000.

Rozvoj naší činnosti je zaměřen na pokrokové a energeticky účinné technologie zpracování recyklovaného materiálu. Výrobek polyesterové vlákno TESIL® splňuje podmínky certifikace Öko-Tex Standard a je určen pro hygienické aplikace a výrobky pro malé děti.

Jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům cenné zkušenosti, inovační a ekologicky šetrná řešení se snahou minimalizovat dopad naší činnosti na životní prostředí

Tomu odpovídá i environmentální politika naší společnosti environmentální politika.