logo

Česky

English

SILON s.r.o. je výrobcem polyesterových stříží a kabelů a plněných a modifikovaných kompaundů. Její rozvoj je směřován do technologií zpracování odpadů na výrobky s velmi dobrými užitnými vlastnostmi.

Vedení společnosti prohlašuje, že si je vědomo nutnosti šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Proto rozhodlo o integraci ochrany životního prostředí do systému řízení společnosti s využitím norem ČSN EN ISO řady 14000 a přijalo environmentální politiku, ve které se zavazuje:

A. Dodržovat povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí.

B. Komunikovat s veřejností, s orgány státní správy, s mimovládními organizacemi a vzdělávacími institucemi v ochraně životního prostředí.

C. Zlepšovat svůj systém ochrany životního prostředí v souladu s úrovní technického rozvoje a vědeckého poznání i s potřebami zákazníků a očekáváním veřejnosti

D. Zvyšovat vědomí spoluodpovědnosti zaměstnance vzděláváním a otevřenou informační politikou.

E. Posuzovat investiční záměry z hlediska environmentálních dopadů

F. Uplatňovat princip neustálého zlepšování a prevence znečišťování.