logo

Česky

English
Dlouholeté zkušenosti v oblasti výroby polyesterových vláken a moderní přístrojové vybavení nám pomáhají uspokojovat i ty nejnáročnější požadavky na analýzy jak v chemické, tak v textilní laboratoři.

CHEMICKÁ LABORATOŘ

  •  Kompletní analýzy vstupních surovin (PET Flakes, černé, barevné a bílé koncentráty, aviváže i jiné polyesterové suroviny). Provádí se i pro externí firmy.
  •  Analýza meziproduktů (kontrola nedlouženého i dlouženého vlákna – příčný řez, obsah sazí, obsah TiO2, limitní viskozitní číslo), barevný odstín
  •  Analýza finálních produktů (LVČ, nános aviváže,TiO2 )

TEXTILNÍ LABORATOŘ

Zajišťuje kompletní kontrolu vyráběného polyesterového vlákna dle standardů ISO a BISFA. V klimatizovaném prostředí textilní laboratoře se provádějí analýzy následujících vlastností:

  • Základní fyzikálně-mechanické vlastnosti vlákna – Jemnost, Pevnost, Tažnost 
  • Kontrola barevného odstínu 
  • Obloučkové charakteristiky 
  • Délka střihu
  • Kontrola měření Frikce a Koheze
  • Srážení 
  • Certifikace analýzy a shody