logo

Česky

English

SILON s.r.o. je výrobcem polyesterových stříží kabelů a plněných a modifikovaných kompaundů. Vedení společnosti stanovuje následující politiku jakosti a zavazuje se vytvořit finanční, materiální a personální zdroje pro její realizaci:

  1. Soustavně a systematicky zvyšovat efektivnost systému řízení jakosti a jeho procesů a zlepšovat kvalitu výrobků a termíny dodávek a uspokojovat tak plně očekávání zákazníků.
  2. Uspokojit požadavky zákazníků v řetězci pro automobilový průmysl v souladu s aktuálními modelovými normami v automobilovém průmyslu a vytvářet podmínky pro práci bez vad.
  3. Ve všech komoditách rozvíjet inovační programy v souladu s potřebami trhu a požadavky zákazníka.
  4. Zlepšovat technický servis při realizaci našich zakázek.
  5. Zvyšovat odbornou kvalifikaci zaměstnanců SILON s.r.o. a jejich povědomí o požadavcích zákazníka a důležitosti jejich plnění.
  6. Sledovat vývoj legislativy a vývoj systémů v oblasti jakosti a uplatňovat jej v rámci sytému jakosti a jeho zlepšování.

Vedení společnosti zavazuje k naplňování této politiky všechna oddělení SILON s.r.o.