logo

Česky

English
My, jako celosvětově působící výrobce technických kompaundů a vláken, se snažíme být preferovaným dodavatelem ve všech tržních segmentech, kde působíme.Zajišťujeme všem zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Zavazujeme se zajišťovat ochranu životního prostředí podle zásad udržitelného rozvoje.

,,Naší prioritou je minimalizace spotřeby přírodních zdrojů a prevence znečišťování životního prostředí.

Neustále zlepšujeme kvalitu výrobků, kvalitu našich procesů a technologií, stejně jako snižujeme náklady. Ve všech procesech analyzujeme rizika, abychom se vyhnuli budoucím problémům, a příležitosti, s cílem jejich optimálního využití.

Chceme zvyšovat odbornou kvalifikaci našich zaměstnanců a jejich povědomí o očekávání zákazníků a významu jejich naplnění, včetně pochopení zvláštních požadavků týkajících se zákazníků segmentu hygiena.

Bez kompromisů dodržujeme právní předpisy, požadavky na kvalitu a na životní prostředí. Tyto požadavky implementujeme do systému řízení kvality a zaručujeme jeho neustálé zlepšování.


Vedení společnosti zaručuje dostatečné řízení, stejně jako finanční, materiální a personální zdroje pro implementaci této Politiky ve všech částech organizace.

Mgr. Shukhrat Saidov, CEO
Dr. Bernd Morawitz, CFO        
Ing. Marian Jároši, Ph.D., Head of QA

Politika společnosti ke stažení