logo

Česky

English

Podpora organizace KAŇKA o.p.s.

4.11.2013

Podpora organizace KAŇKA o.p.s. Společnost SILON se rozhodla zaměřit své aktivity na obecně prospěšnou činnost a podpořit v této souvislosti organizaci KANKA o.p.s. Záměrem společnosti SILON je podporovat organizaci dlouhodobě, stát se jejím partnerem a cíleně se tak snažit o trvalé zlepšení těžké životní situace postižených dětí.

V návaznosti na tuto aktivitu byl v letošním roce společnosti KAŇKA věnován finanční dar na nákup pohybového léčebného přístroje MOTOmed. Tento přístroj je určen pro vozíčkáře či jinak fyzicky postižené osoby, které s jeho pomocí mohou zmírnit poškození končetin vyvolaná nedostatkem pohybu.

Mobilizací zbytkové síly svalů se udrží jejich pohyblivost, dojde k redukci křečí svalů vyplývající z nedostatku pohybu, čímž se významně podpoří chůze a umocní pocit samostatnosti. 

               

Společnost KANKA o.p.s. je veřejně prospěšná společnost a nestátní nezi-sková organizace.Pomáhá rodinám, které pečují o člena rodiny s postižením. Poskytuje celodenní péči a ucelený systém služeb těmto osobám a to od nejmenších dětí předškolního věku, dospívající mládež až po dospělé osoby. 

www.kanka.info/o-nas/