logo

Česky

English

SILON na mezinárodním veletrhu K 2013 v Düsseldorfu

13.11.2013

SILON na mezinárodním veletrhu K 2013 v Düsseldorfu V letošním roce se společnost SILON opět účastnila mezinárodního veletrhu K 2013 v Düsseldorfu. Tento veletrh patří k celosvětově nejvýznamnějším veletrhům plastů a výrobků z pryže vůbec. SILON jako významný výrobce polymerních směsí je již tradičním účastníkem tohoto veletrhu.

V letošním roce jsme se zaměřili na prezentaci naší inovativní technologie výroby trubek a kabelů z našeho PEX-b materiálu (zesíťovatelný PE).

Nová technologie se týká závěrečného procesu úpravy a zesíťování vyrobeného potrubí a kabelů, a to prostřednictvím tepelné úpravy hotového produktu ve speciální tepelné komoře autoklávu,tzv.„ Thermal Treatment chamber“.

         

Náš stánek navštívilo velké množství zájemců a obchodních partnerů. Návštěvností tak veletrh významně předčil rok 2010.

Většina návštěvníků projevila velký zájem  o sterilizační zařízení určené pro výrobu  a zesíťování PEX-b potrubí našeho obchodního partnera, firmy De Lama, které bylo přímo součástí naší expozice. Ve srovnání s běžně používanými technologiemi výroby pomocí horké vody nebo vodní páry představuje tato nová technologie významnou úsporu celkových nákladů, především energie, času a tím i související logistiky.

Celý proces závěrečné úpravy je až o polovinu kratší a představuje velmi významnou inovaci. Zásadně změní budoucnost výroby produktů z našeho PEX-b polymeru.

Veletrh K2013 byl pro společnost SILON velmi úspěšný a představuje významný krok do nové budoucnosti.Díky naší expozici se nám podařilo  zaujmout mnoho nových zákazníků. Poměr zákazníků a návštěvníků činil zhruba 30% z Německa, 50% z EU a 20% pocházelo ze zámoří (Amerika, Asie, Afrika, Austrálie)

         

Vystavené sterilizační zařízení firmy De Lama je součástí vybavení našeho nového centra pro vývoj a výzkum „Technikum“ a je běžně k dispozici pro výrobu a úpravu vzorků produktů našich  zákazníků.