logo

Česky

English

SILON se účastnil benefičního divadelního představení

6.2.2015

SILON se účastnil benefičního divadelního představení Společnost SILON věnuje obecně prospěšné společnosti KAŇKA finanční dar na přestavbu terapeutických pracoven

Zaměstnanci a zástupci vedení společnosti SILON přišli podpořit  benefiční divadelní představení, které uspořádala obecně prospěšná společnost KAŇKA v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. Amatérský divadelní soubor Dražičtí komedianti uvedli divadelní hru z repertoáru Divadla Járy Cimermana s názvem Afrika. Výtěžek z představení bude věnován na přestavbu a rozšíření terapeutických pracoven centra.

V rámci úvodního proslovu přislíbil při této příležitosti pan Bernard Morawitz ( finační ředitel společnosti SILON) pomoc organizaci KAŇKA ve formě finančního daru v hodnotě 100 000 kč na přestavbu a rozšíření zázemí centra . Společnost SILON podporuje organizaci KAŇKA dlouhodobě a velmi si váží obětavé práce a pomoci, kterou  poskytuje handicapovaným dětem a jejich rodinám. Představení bylo velmi úspěšné a setkalo se s nadšeným ohlasem publika. Příjemný zážitek byl umocněn i tím, že všichni přítomní svou účastí pomohli ušlechtilé věci.