logo

Česky

English

Úspěšná premiéra : PEX dny v SILONu

7.7.2014

Úspěšná premiéra : PEX dny v SILONu Voda je jeden z nejdůležitějších přírodních zdrojů pro lidstvo - říká Dr.Ronald Voigt při zahájení první konference “PEX dnů v SILONu.

Lepší dostupnost a kvalita pitné vody je podle Světové zdravotnické organizace nejdůležitějším cílem, a protože nejefektivnější cesta pro transport a dodávku pitné vody je prostřednictvím vodovodního potrubí, je nezbytné zlepšit standard kvality potrubního systému.V tomto smyslu se konference zaměřila na nový vývoj v oblasti surovin a technologií využívaných pro vodovodní distribuční systém, se zaměřením především na použití pro rozvod horké vody.

Informace o zesíťování a sterilizaci PEX (b) – trubek  použitím nasycené páry autoklávu (DLCTT tepelná komora) , stejně tak jako prezentace nového konceptu “čistá trubka” byly ústředním bodem diskuze. Oba koncepty poukázaly na velký potenciál pro minimalizaci kontaminace pitné vody kontaktem s potrubím.

Také se diskutovalo o vlivu kvality vody na výkon potrubí.

Velký zájem o konferenci a vynikající úroveň diskuse jsou velmi dobrým důvodem, aby se "PEX dny v Silonu"  staly tradicí v oblasti průmyslové výroby potrubí pro horkou vodu.